Çağdaş Dönemde İslam Dünyası – Master Programı

İslam dünyası adeta bir kriz içerisinde. Medyadaki yansımalar, İslam dünyasını her şeyden önce bitmeyen savaşlar ve çatışmaların gerçekleştiği bir coğrafya olarak gösteriyor. Avrupa’da birçok insan İslam dünyasından gelen göçmenleri bir tehdit olarak algılıyor. Başka bir kesim de Orta Doğu’da yaşayan insanların problemlerini Avrupa ve Kuzey Amerika’dan gelen sözde zararlı etkilere bağlıyor. Bu düşünce tarzlarında hem kulaktan dolma bilgilerin hem de önyargının rolü büyük.

Çağdaş Dönemde İslam Dünyası Master Programımız, öğrencilerine Orta Doğu ve İslamiyet konularında farkındalık ve bilimsel verilere dayanan bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. Bunun için Kiel ve Kiel Üniversitesi ideal şartlara sahip. Master programımızın odak noktaları Selefilik ve siyasi İslam, cinsiyet ve din, milliyetçilik ve diğer kimlik olguları, otoriter iktidarların ve yaşam biçimlerinin şekil ve mekanizmalarıdır. Bunların yanı sıra programımız Batı Avrupa’daki diaspora dinamikleri konusunu da içermektedir.

Bütün bu konulara hakim olabilmek için, hali hazırda var olan (Arapça ve Türkçe veya Farsça) dilleri kullanma becerilerinin geliştirilmesi de bölümün amaçlarındandır. Birçok alıştırmada Arapça, Türkçe ve Farsçada güncel konular hakkındaki metinleri (gazete metinleri, sosyal-bilimsel metinler, edebi ve siyasi metinler, din alimlerinin yazdığı metinler) daha iyi anlamayı ve sosyal bağlam içerisinde anlamlandırmayı öğreneceksiniz. Bu yüksek öğrenim, özeleştirinin oluşumu ve gelişimi için gerekli olan tarihsel bakış açısını da sizlere kazandırmayı amaçlıyor.

Orijinal metinlerin okunmasındaki amaç, Ortadoğu’daki insanlara da bir söz hakkı tanıyabilmenin yanında bütün alanlardaki tartışmalara olan sosyal, kültürel ve bilimsel problemleri dahil edip olaylara bir bütün olarak bakabilmeyi sağlamaktır.

Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa Kiel’deki master programımız sizin için iyi bir tercih olacaktır. Kiel Üniversitesi’nde çift anadal master programı yürürlükte. Böylece ikinci bir bölümü öğreniminize dahil ederek ufkunuzu genişletebilir ve bu şekilde öğreniminizde farklı bakış açıları kazanarak bunu İslam Bilimleri master öğreniminiz için kullanabilirsiniz.

 

Aktuel kurslar - MA Çağdaş Dönemde İslam Dünyası