Lisans Programı – İslam Bilimi

Türban tartışmaları, saldırılar, diktatörlükler, savaşlar... Tüm dünyada “İslam dünyasından’’, “İslam dininden’’ ve “Müslümanlardan’’ bahsediliyor. Çoğu zaman bu tür tartışmalara katılanların da konu hakkında tam bilgi sahibi olmadıklarını görüyoruz.  İslam Bilimleri bölümümüzde Fas’tan Afganistan’a, İran’dan Sudan’a İslam Dünyası ile yakından tanışma fırsatı bulabilirsiniz. Bu bölgelerde konuşulan dilleri (Arapça, tercihe göre Türkçe veya Farsça) konuşmayı ve yazmayı öğrenip bu coğrafyadaki insanların yaşam motivasyonları ve düşünce biçimleri hakkında kapsamlı fikirler edinebilirsiniz. Bunu başarabilmek için çalışmalı ve buna gerekli zamanı ayırmalısınız. Zahmetli olsa da gerekli çabayı gösterdiğinizde buna değdiğini göreceksiniz.

Programımızdaki  tek konu dil öğrenmek değil. İslam dünyası 1400 yıllık bir tarihe sahip. Müslümanların egemen olduğu toplumlar uzun bir dönem ekonomik ve bilimsel alanda dünyanın en başarılı toplumları arasında yer almıştır. Bunun tam olarak ne anlama geldiği ve bu başarının nasıl elde edildiği, bölümümüzün ana konularından birini oluşturmaktadır. En az bunun kadar önemli olan bir diğer olgu ise Ortadoğu’nun bugün neden savaş ve krizlerin etkisi altında olduğu sorusuna aranan cevaplardır.

İslam bilimleri bölümün bir diğer odak noktası da İslam dinidir. Öğrenimiz sırasınca Kur’an’ı orijinal dilinde anlamayı öğreneceksiniz. Müslümanların Kur’an’ı çeşitli şekillerde tefsir ettiğini (yorumladığını) ve İslam dinin yorumlanmasında başka kaynakların da rol oynadığını göreceksiniz. İslam dininin çeşitli gruplar tarafından çeşitli şekillerde asırlardır yeniden yorumlandığına şahit olacaksınız. Farklı yorumlar, Müslümanlar arasında çeşitli cemaat, tarikat veya örgütlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Burada militan örgütlerin İslam dünyasında son yıllarda ortaya çıkan şiddet eylemlerindeki rolünü de anlayacaksınız. Öğreniminiz sayesinde bu örgütlerin yükselişini açıklayabilmeyi aynı zamanda da Müslüman olmak için hangi görevlerin yerine getirilmesi gerektiğini öğreneceksiniz.

 

Aktuel kurslar - BA İslam Bilimi